Веселата ферма * Funny Farm

Шведите определено знаят как да пишат за деца. След Астрид Линдгрен Свен Нордквист е вторият ни любим разказвач (на Наско и на мен). Изкупихме всички книжки за приключенията на Петсън и неговото коте Финдъс (издателство "Фют") и сме ги чели до наизустяване. Не само историите, илюстрациите на книжките също са невероятни. Ако все още не сте се запознали с Финдъс и Петсън, направете го! Обещавам, че няма да съжалявате :)
Swedes definitely know how to write for children. After Astrid Lindgren Sven Nordqvist our second favorite storyteller (Nasko and me). We bought all the books about the adventures of Pettson and his cat Findus (Publishing House "Fiut") and have them read by memorizing. Not just stories, the illustrations of the books are also amazing. If you haven't met with Findus and Pettson yet, do it! I promise, you would not regret :)
Междувременно с Наско се опитахме да пресъздадем фермата на Петсън по свой начин. С рисунки, цветни хартии и няколко щипки. Ето какво използвахме за проекта "Веселата ферма на Петсън":
Meanwhile Nasko and I tried to recreate Pettson's farm in our own way. With drawings, colored paper and a few pinches. Here's what we used for the "Jolly Pettson farm":


блок за рисуване
цветни моливи/ флумастри/ пастели
ножица
няколко дървени щипки
sketchbook
crayons
scissors
several wooden pegs


Най- напред нарисувахме елементите от фермата - аз се заех с животните, а Наско нарисува плашилото и къщата на Петсън.
First we draw the elements of the farm - I was engaged with animal drew and  Nasko did Pettson's house and the scarecrow.

След това внимателно изрязахме всяка картинка. Добавихме по две щипки за крака на животните (и една за плашилото) и подгънахме в долния край къщичката (за да стои стабилно).
Then we carefully cut out each image. We' ve added two clips for legs of animals (and one for the scarecrow) and fold at the bottom of the house (to stay stable).
Избрахме рисунки и цветни хартии за фон и подредихме нашата весела ферма. Излишно е да ви разказвам каква игра падна след това. Плашилото без да иска падна върху кокошката и се разхвърча перушина. Добре, че кравата беше наблизо, за да внесе малко ред :)) 
We selected drawings and colored papers for background and arranged our jolly farm. Needless to tell you what fun is to play with the farm. The scarecrow unwittingly fell on the chicken and feathers blown in the air. Well, luckily the cow was nearby, to bring some order:))
И не забравяйте:  колкото повече животни, толкова по- забавно! 
And remember: the more animals, the more fun! 

Коментари

Поли каза…
Страхотна занимавка! Кравата ви много ми харесва, една такава - одухотворена :-)))
Нина каза…
хихи, чудна ферма с животни:) Направо сте невероятни!!!

Популярни публикации