неделя, 28 август 2011 г.

На гости при... Хартиената фея * Guests at... Paper Fairy

В края на седмицата ви предлагам да гостуваме на една много слънчева (Усмивка е малкото й име), много креативна и сладкодумна дама. Познавам я от близо година и мога да ви уверя, че тя умее да превърне и най- прозаичната вещ в уникална, изпълнена с много настроение скъпоценност.  Хартиените й творения със сигурност ще ви накарат да притаите дъх - те са оригинални, живи и колоритни :) Феята- сръчковка, за която ви говоря, се казва Гери и е част от дизайнерския екип на "Двете Елши". Някои от вас вероятно познават блога й Fairy Dreams
Всъщност ето я и нея...

This weekend I suggest you to visit a sunny (Smile is her first name), very creative and eloquent lady. Her paper creations will surely make you breathless - original, vivid and colorful:) The fairy's name is Gerry and some of you probably know her from her blog Fairy Dreams.

In fact here she is...

Каква мечтаеше да станеш като малка? 
Честно да си призная, нямам ясен спомен да съм искала нещо конкретно дълго време, но със сигурност съм минавала през доста желания. Едно от тях беше да стана балерина и имах един период от около година, когато ходех на уроци по балет и бях много щастлива.
What did you dream of becoming as little girl?
Frankly, I have no clear recollection I have something concrete like a long time, but certainly I've been through a lot desires. One of them was to become a ballerina and I had a period of about a year when I went to ballet lessons and I was very happy.

Най- голямата ти беля? 
О, със сигурност съм правила много бели, но не се сещам някоя конкретна. Хубавото на това да имаш по-малък брат (както аз) е, че ако не успееш да лепнеш на него вината за белята, то със сигурност поне ще си я поделите. 
The biggest trouble you made?
Oh, sure I did a lot of mess, but I can't think any particular. The good thing about having a younger brother (as I do) is that if you fail to clingy to him the blame for trouble, it certainly will at least get it.

Нещото, което често те връща в детските ти години? 
Моето детство беше в периода на кризата и винаги ще помня как едната ми баба работеше като ревизор в „Булгарплод” и ни водеше с нея, когато правеше ревизия на магазините за плод-зеленчук – мен, брат ми и първата ми братовчедка. Продавачките много ни се радваха и редовно ни водеха в склада, където ни даваха банани. Тези, които са от моето поколение, със сигурност знаят, че портокали и банани имаше само по Нова година (още помня песничката на Графа „Мандарини”, където се пееше: „Мандарини, мандарини... светят празнични витрини. Мандарините у нас, идват само с Дядо Мраз!”)
Винаги ще свързвам презрелите банани с вече почернели кори с детските си години.

What does often return you to your childhood years?

My childhood was during the crisis and I will always remember how my grandmother was working as auditor in "Bulgarplod" and led us to it, when revisions to the vegetable stores - me, my brother and my first cousin. Many sellers and we enjoyed our regularly led to the warehouse where they were giving us bananas. Those of my generation, certainly know that oranges and bananas were just for New Year in the stores.
I will always associate with overriped bananas (peels has blackened) with childhood.

Трябва ли да си сръчен, за да се занимаваш с изкуство? 
Не мисля. За да се занимаваш с творчество, е достатъчно да се отдадеш на идеите, които ти хрумват и да ги реализираш смело. Разбира се, сръчността би била предимство за някои изкуства, но мисля, че всеки ако се старае и иска да направи нещо – то ще му се получи.

Should you be skilled to do art?

I don't think so. To do with creativity, it is sufficient to dedicate the ideas that your ideas and realize them boldly. Of course, the skill would be an advantage for some arts, but I think if anyone tries and wants to do something - it will get.

Къде се раждат добрите идеи?
Навсякъде. Важното е да си настроен на творческа вълна и идеите сами ще те потърсят. Поне при мен е така.

Where good ideas are born?

Everywhere. It is important to set a wave of creative ideas and they themselves will look. At least in my case.

Любимите ти цветове? 
Много обичам небесно синьо, но всъщност харесвам всички цветове, стига да са съчетани добре помежду си.
Your favorite colors?
I love light blue, but actually I like all colors, provided they are well matched with each other.

Как започна всичко? Кога откри, че майсторенето ти носи удоволствие? 
Сега като се замисля много отдавна ще да е било. Още преди да започна с правенето на картички се бях пробвала да творя. Първо опитах с рисуване върху стъкло, после минах през декупаж, след това пробвах да рисувам и върху дърво, но нищо от тези занимания не задържа интереса ми както картичките.
Страстта ми по тях започна една Коледа преди три години, когато реших да използвам декупажната техника, за да направя картички за семейството и роднините ми. Същинското осъзнаване, че това е моето хоби-призвание, дойде едва след сватбата ми, когато се заех да направя всички украси, покани и дребни нещица за събитието. Тогава разполагах с много малко познания и материали, но пък заниманието ми хареса и в последствие се запалих още повече да се занимавам с картичкоправене.

How did it all began? When did you discover that creating brings you pleasure?

Thinking now it would have been a long ago. Even before I started with making cards I had tried to create. First I tried painting on glass, then go through decoupage, thenI tried to paint on wood, but none of these activities will not hold my interest as well as cards.
My passion for them started at Christmas three years ago when I decided to use decoupage technique to make cards for my family and relatives. The actual realization that this is my hobby passion came after my wedding, when I got to do all the decorations, invitations and small stuff for the event. Then have very little knowledge and materials, but I liked the occupation and subsequently lit more to do cards.

Какво има по много на бюрото ти?
Честно ли? Обикновено има най-много изрезки. Oсобено ако правя нещо. Много съм разхвърляна и в процес на работа само вадя ли вадя и нищо не прибирам или изхвърлям докато не завърша картичката. 
What's the most on your desk?
Honestly? Usually there're most cuts. Especially if I create something. I'm very messy and in full operation only pull and pull and nothing harvest or eject, until I finish the card.

Моята идея за...
Всеки родител иска детенцето му да отпразнува празника си весело и незабравимо и сега ще ви покажа колко е лесно да допринесете за това, а защо не и да включите малчуганът.
Реших да направя една примерна концепция за лятно плажно парти, която всеки може да осъществи и сам, въоръжен с хартия, ножици и лепило.
My idea for...

Each parent wants his child to celebrate the holiday fun and memorable and I will show you how easy it is to contribute to this, why not turn the kid.
I decided to make a concept for summer beach party, where everyone can make himself, armed with paper, scissors and glue.


Разбира се, за да дойдат гости на партито, първо ще ви трябват покани. А какво по-емблематично за едно плажно парти от кофичка и лопатка? Направих кофичката във вид на джобче, където се пъха лопатката (върху нея ще е написан текстът на поканата). Вие можете да направите кофичката в различна форма. Или пък да измайсторите покана с формата на шарен плажен чадър. 
Of course, guests come to the party, you will first need invitations. What more emblematic of a beach party from pail and shovel? I made a bucket as a pocket where the blade is inserted (it will be on the written text of the invitation). You can make a bucket in a different form. Or to craft an invitation in the form of colorful beach umbrella.


За къде без коктейлни клечки?! Тези, които направих са във формата на плажни топки. Всъщност са просто апликирани кръгчета залепени на клечка за зъби, но пък изглеждат много забавно. Вие можете да изберете да нарисувате плажната топка с флумастри или пък да използвате съвсем друг дизайн – например рибки или пък корабчета. 
What about cocktail sticks? Those I did were in the form of beach balls. In fact, just lined circles glued to a toothpick, but seem very funny. You can choose to draw a beach ball with markers or use a completely different design - such as fish or boat.

Всички деца обичат сламки. А пък ако и те са в тон с темата на партито ще предизвикат още по-голяма еуфория. За по-лесно – взех сламки от магазина, които имаха вече тези разноцветни сферички, и добавих кръглите орнаменти, които направих с помощта на печати и изрязах с вълнообразна ножичка. 
All children love straws. And if they are in tune with the theme of the party they will cause even more euphoria. For easier I bought straws from the store and added round ornaments that I made using stamps and cut with wavy scissors.

Напоследък все повече навлиза традицията децата да отнесат за спомен някакво малко подаръче или лакомство от празника. Затова и направих тази кутийка, в която може да мушнете нещо дребно за гостенчетата. 
Тя е с формата на кибрит, само че с доста по-големи размери. Издърпва се по абсолютно същия начин. Ако нямате време да правите кутийки, винаги можете да намерите готови такива или пък да използвате опаковки, които сте запазили и само да ги декорирате.
Recently, more parents are going to bring the tradition children to bring some little presents or a treat of the holiday. That's why I made this box for something to retail the children.
It is in the form of matches, but in much larger size. Pulled exactly the same way. If you don’t have time to do the boxes, you can always find such ready to use, or packages that you saved and just decorate them.


 Надявам се да сте се забавлявали и поне мъничко да съм ви вдъхновила, защото за мен винаги е интересно да надничам за нови идеи тук.
Hope you had fun and I’ve inspired you a little bit, because for me it is always interesting to peek for new ideas in here. 

Благодаря на Гери за отделеното време и споделените фантастични идеи! Надявам се, че гостуването ви е било приятно, също както на нас двамата :)

Thank you, Gеry for your time and shared fantastic ideas! I hope that all of you enjoyed the visit as much as both of us.

сряда, 24 август 2011 г.

Лято за зимата * Summer In a Jar


През лятото децата растат не с дни, а с часове. А заедно с тях и мечтите, желанията и... белите. Не знам дали е от слънцето или от положителните емоции, но това лято Наско порасна с няколко сантиметра и няколко мечти повече. Да направи къщичка на дърво беше миналата година (и успя!). Това лято най- голямата му мечта е... домашен любимец. Хм, ще видим...
Докато всички са заети със затварянето на плодови и зеленчукови консерви за зимата, с Наско направихме една по- различна зимнина. От летни спомени. 
In summer, children dont grow with the days but with hours. And with them their dreams, desires and... troubles. I dont know whether the sun or positive emotions, but this summer Nasko has grown several inches and several dreams more. To make a tree house was last year (and he did it!). This summer, his greatest dream is... a pet. Well, we'll see ...
While everyone is busy with the closing of canned fruits and vegetables for the winter, Nasko and I made ​​a different winter supplies. Summer memories in a jar.

Ето ги и съставките:
буркан с винт
снимка от почивката
шепа миди и раковини/ борови иглички, желъди и шишарки
билети, малки рисунки, любима играчка, черупка от яйце, камъчета и прочее съкровища
етикет
jar with a screw
holiday photo
a handful of mussels and scallops / pine needles, acorns and pine cones
tickets, small pictures, favorite toy, egg shell, pebbles and such treasures
label

Най- напред сложихме снимката.
First, put the picture.  

След това изсипахме събраните съкровища в буркана.
Then pour the treasures in the jar.

Надписахме етикета (за да се знае от кога е производството :)
Write label (to be known when the production is made :)

Завинтихме капачката и украсихме буркана.
Screwed cap and decorated the jar.

Ето така изглеждат спомените на Наско от това лято. С аромат на море и тръпчив приключенски, пиратски вкус. А как изглеждат вашите ваканционни спомени? 
Here is how Nasko’s summer memories looks like. With a scent of sea and a tart adventurous pirate flavor. And how does your holiday memories look?

неделя, 21 август 2011 г.

Лесен пъзел * Easy Puzzle


Ако и вашето дете също като моето обожава да похапва ескимо, не бързайте да изхвърляте клечките! Направете от тях пъзел. При това с великолепна картинка, нарисувана от най- добрия художник на света ;))) Намират ли ви се 9-10 клечки под ръка? А 20 (колкото повече, толкова по- добре)? Тогава запретвайте ръкавите!
If your child just like mine loves eating Eskimo, don't rush to dispose of chopsticks! Do a puzzle. With superb picture painted by the best artist in the world ;))) Are there 90-10 sticks in your hand? A 20 (the more the better)? Then let's start!


Трябват ви:
клечки от ескимо
акрилни или темперни бои/ флумастери/ пастели
четка за рисуване
ножица
тиксо
малко въображение
sticks from Eskimo
acrylic or tempera paints / pens / crayons
paintbrush
scissors
tape
little imagination


Залепете клечките с тиксо, за да оформите "платното" за рисуване.
Glue sticks with tape to form a "canvas" for painting.


След това оставете детето да нарисува върху тях нещо любимо. Наско избра за тема на пъзела  кактуси :)
Then let your child draw something on her favorite. Nasco chose the theme of the puzzle cactus :)


Изчакайте боите да изсъхнат напълно (ако художникът ви е избрал да рисува с бои) и след това внимателно отлепете тиксото.
Allow paint to dry completely (if the artist has chosen to paint with paint) and then carefully peel off the tape.


Е, признайте сега, не е ли страхотен новият детски пъзел? Броят на парчетата му зависи не само от възрастта на детето, но и от количеството изяден сладолед. Затова не допускайте и един летен ден без ескимо за всеки у дома :)
Приятно сладоледене!
So, be honest, isn't it great the new children's puzzle? The number of pieces depends not only on the child's age, but the amount of eaten ice cream. So don't let even one summer day without Eskimo for each at home :)
Let's icecreaming!


неделя, 14 август 2011 г.

Динени спомени * Watermelon's Memories


В сезона, когато дини се продават и подаряват под път и над път, с Наско направихме една бърза загрявка за празника Вси светии (който е само след няколко месеца). Тук е мястото да отворя една малка скоба, че когато бях дете, такова животно Хелоуин нямаше. Но пък имаше голееееми бостани и ученически лятни бригади, в края на които не искаш и да помиришеш диня :)) Тогава фенери се дялаха от дини, а не от тикви. Затварям скобата. Един такъв приветлив фенер си направихме и ние.
In the season when watermelons are sold and given away any time and anywhereNasko and I  did a quick warm-up for Hаlloween (which is in only a few months)Here is the place to open a small clamp, that when I was a kid, there wasn't Halloween. But there looong fields with watermelons and a summer school vacations at the end of which you do not want to smell watermelon:)) Then lanterns were made of watermelons instead of pumpkins. Close the clamp. Such a welcoming lantern we have made.

Използвани материали:
малка към средно голяма диня
остър нож 
макетно ножче (по избор, не е задължително)
широка метална лъжица или лъжица за топки сладолед
чаена свещ
small to medium-sized watermelon
sharp knife
scale model knife (optional, not required)
large metal spoon or ice-cream spoon
tealight

Най- напред внимателно отрязах капачето на фенера.
First, carefully cut off the cap of the lantern.

След това с Наско издълбахме вкусното на динята (включително и върху капачето) и сладко- сладко си го хапнахме :)))
Then Nasko and I drilled the delicious part of the watermelon (including on the cover) and sweet ate it:)))

С върха на ножчето (може и макетно) изрязах очи, нос и усмивка. 
With tip of knife (may scale modelcut out eyes, nose and smile.

Оставихме за фенера на слънце, за да подсъхне. След това поставихме на дъното му чаена свещ.
We left the lantern in the sun to dry. Then put on the bottom a candle.  

Запалихме го на дневна светлина, но честно казано на здрачаване е много по- въздействащ.
Lit it by daylightbut honestly at dusk it is much more enjoyable.

Ако не сме ви изкушили с фенера, то можете да експериментирате като напълните динената глава с плодове и я "закичите" с няколко цветенца :))
If you're not tempted by the lantern, you can experiment by filling the head with fruits and then decorate it with some flowers :))

Или да измайсторите вкусна динена кошница с резенчета диня и боровинки. Инструкциите от тук.
Or to craft delicious basket full of watermelon slices and blueberriesInstructions here.

Динената костенурка е една идея по- трудна за изработка, но за сметка на това - много по- ефектна. Ето как се прави.
Watermelon turtle is a bit more difficult to make, but on account of this - much more impressive. Here's how.

Перфектната атракция за лятното детско парти е делфинче от динена кора. Напълни го с парченца свежи плодове и се приготви за бързото му унищожение. Повече подробности - тук.
Perfect summer attraction for kids party is the dolphin made of watermelon crust. Fill it with pieces of fresh fruit and be prepared for it's rapid destruction. More details - here.

Ако не разполагаш с достатъчно време за всички описани по- горе изкушения, бързо и ефектно можеш да впечатлиш с динени резенчета, изрязани с формички за сладки. И не забравяй парти клечките!
If you don't have enough time for all the above temptations you can quickly and effectively impress with watermelon slices, cut out with cookie shapesAnd don't forget the party sticks!
Усмихната и вкусна седмица от нас!
Smiling and tasty week from us!

четвъртък, 11 август 2011 г.

Августовски забавления за малчуганите

Август по правило е отпускарски месец. Ако все още не сте планирали напълно почивката си, ето няколко идеи къде детето ти истински ще се забавлява. 

Съботен куклен театър
Къде: Варна, "Музей на куклите" (ул. "Шейново" 5)
Кога: август 2011 г.
Какво: Представления за деца.
 13 август, 18.30 ч. - "Лакома мецана" 
20 август, 18.30 ч. - "Алегро виваче или когато куклите танцуват"
27 август, 18.30 ч. - "Спящата красавица"

Детска художествена академия
Къде: СофияНационалната художествена академия (ул. Шипка, №1)
Кога: 1-31 август 2011 г., всеки делничен ден, 9-13 ч. и 14- 18 ч.
Какво: Студенти от НХА заедно с децата ще експериментират с хартии и бои, ще рисуват и участват в различни творчески работилници. Програмата включва и посещения на музеи от национално значение и галерии в центъра на София. На 1 септември 2011 година на специална изложба ще се покажат най-добрите постижения на участниците. 
За деца от 6 до 15 години.

Детско лято
Къде: Кюстендил, пред Общински драматичен театър
Кога: 2-27 август, всеки ден от 10.00 ч.
Какво: В шатра под формата на кит малките малчугани ще участват в куклено ателие (до 15 август) и арт- работилница (15-26 август). Всеки вторник и четвъртък ги очакват разнообразни занимания – приложни изкуства, танци, настолни игри, спорт и анимация. Най- активните участници ще посетят аквапарка в Благоевград на 27 август. Театър под небето
Къде: София, сцени в Борисовата градина, Южен парк, Градска градина, парк "Заимов".
Кога: 5-28 август, от 11.00 и от 18.00 ч.
Какво: Развлекателно-образователни шоу програми, игри, театрални  клоунади, представени от „Арт Театър“, „Театър „Пан“, театрална къща „Мариета и Марионета“, Фондация „Артист“, актьорите Димитър Иванов – Дядо Куку и Дечко Чунтов.
13 август (събота), 11.00 ч. – детско шоу „На приказки с Топчо“ в Борисовата градина и от 11.00 ч. – детско шоу с дядо Куку в Южния парк 
14 август (неделя), 18.00 ч. – детско шоу с дядо Куку пред театър „София“ 
19 август (петък), 18.00 ч. – детско шоу с дядо Куку в Градската градина и от 18.30 часа – детско шоу „Шарени балони“ в парка „Заимов“ 
20 август (събота), 11.00 ч. – театрална къща „Мариета и Марионета“ представят театралния спектакъл „Гости от приказките“ в Борисовата градина 
21 август (неделя), 11.00 ч. – детско шоу с дядо Куку в Борисовата градина и пак от 11.00 ч. театрална къща „Мариета и Марионета“ представят театралния спектакъл „Гости от приказките“ в Градската градина 
25 август (четвъртък), 18.00 ч. – детско шоу „На приказки с Топчо“ в Борисовата градина 
26 август (петък), 18.00 ч. – детско шоу „На приказки с Топчо“ в Градската градина
27 август (събота), 11.00 ч. - театрална къща „Мариета и Марионета“ представя театралния спектакъл „Гости от приказките“ в Борисовата градина и от 11.00 ч. – детско шоу с дядо Кку в Южния парк
28 август (неделя), 11.00 ч. - театрална къща „Мариета и Марионета“ представят театралния спектакъл „Гости от приказките“ в Южния парк и от 11.00 ч. – детско шоу с дядо Куку пред театър „София

събота, 6 август 2011 г.

Ветрило за кокетки * Fan for CoquettesСпоред историята първото сгъваемо ветрило (изработено от гъши пера) се появило преди 3000 години в Китай. После били създадени изящно украсените от коприна и бамбук, ароматните от сандалово дърво и хартиените ветрила. Поставяни за украса в домовете, развявани по светски събития и на улицата, ветрилата имали свой таен език. Доближаването им до устните казвало "Целуни ме", а случайното им изпускане признавало "принадлежа само на теб".
В разгара на лятото, гледайки как пенсионерките в автобуса и на плажа  енергично развяват ветрила (без да осъзнават тайния им език), Наско предложи да направим ветрило и за баба му (за да не й става лошо в жегите). Речено - сторено! 
According to the story first folding fan (made ​​of goose feathers) appeared 3000 years ago in China. Then were created the silk decorated, the bamboo (with fragrance of sandal wood) and paper fans. Placed for decoration in the homeswaving at social events and on the street, fans had their secret language.Bringing them to the lips saying, "Kiss Me" and accidental discharge recognition "I belong only to you."
At the height of summer, watching the old ladies in the bus and on the beach vigorously waving fans (without realizing their secret language), Nasko proposed to make one for his grandmother (her not to get sick in the heat). Means -done!

Взехме...
две клечки от ескимо
лист хартия с размери 100 х 14 см (амбалажна или за факс)
двойно залепващо тиксо
ножичка
флумастери/ пастели
two sticks from Eskimo
sheet of paper measuring 100 x 14 cm (wrapping or fax)
double-sided tape
scissors
pens / crayons


Най- напред украсихме хартията с флумастери. Спряхме се на десен с пеперуди и цветя, но по-големите деца биха могли да опитат и с нещо по-автентично като вишнев цвят или калиграфия.
First decorate your paper with the pens. We went for butterflies and flowers but older children might like to try something more authentic like blossom or calligraphy.

След това сгънахме хартията на акордеонче с гънки около 1 1/2 см ширина.
Than pleat the paper into folds about 1 1/2cm wide.

Залепихме по една клечка  от ескимо във всеки край на хартията. Пръчките трябва да се придържат около 2см над горния край на хартията.
Glue a popsicle stick onto each end of the paper. The popsicle sticks should stick out about 2cm above the top of the paper.

Залепихме долния край на ветрилото.
Tape the bottom of the fan together.

За да отворим ветрилото, разтворихме клечките така, че да се срещнат една с друга.
To open your fan, bring the popsicle sticks all the way round so that they meet.
И готово! Нашето ветрило е готово. Ще се радваме, ако ни покажете и вашите :)
And voila! Our fan is readyWe will be happy to see yours too :)