На гости при... Хартиената фея * Guests at... Paper Fairy

В края на седмицата ви предлагам да гостуваме на една много слънчева (Усмивка е малкото й име), много креативна и сладкодумна дама. Познавам я от близо година и мога да ви уверя, че тя умее да превърне и най- прозаичната вещ в уникална, изпълнена с много настроение скъпоценност.  Хартиените й творения със сигурност ще ви накарат да притаите дъх - те са оригинални, живи и колоритни :) Феята- сръчковка, за която ви говоря, се казва Гери и е част от дизайнерския екип на "Двете Елши". Някои от вас вероятно познават блога й Fairy Dreams
Всъщност ето я и нея...

This weekend I suggest you to visit a sunny (Smile is her first name), very creative and eloquent lady. Her paper creations will surely make you breathless - original, vivid and colorful:) The fairy's name is Gerry and some of you probably know her from her blog Fairy Dreams.

In fact here she is...

Каква мечтаеше да станеш като малка? 
Честно да си призная, нямам ясен спомен да съм искала нещо конкретно дълго време, но със сигурност съм минавала през доста желания. Едно от тях беше да стана балерина и имах един период от около година, когато ходех на уроци по балет и бях много щастлива.
What did you dream of becoming as little girl?
Frankly, I have no clear recollection I have something concrete like a long time, but certainly I've been through a lot desires. One of them was to become a ballerina and I had a period of about a year when I went to ballet lessons and I was very happy.

Най- голямата ти беля? 
О, със сигурност съм правила много бели, но не се сещам някоя конкретна. Хубавото на това да имаш по-малък брат (както аз) е, че ако не успееш да лепнеш на него вината за белята, то със сигурност поне ще си я поделите. 
The biggest trouble you made?
Oh, sure I did a lot of mess, but I can't think any particular. The good thing about having a younger brother (as I do) is that if you fail to clingy to him the blame for trouble, it certainly will at least get it.

Нещото, което често те връща в детските ти години? 
Моето детство беше в периода на кризата и винаги ще помня как едната ми баба работеше като ревизор в „Булгарплод” и ни водеше с нея, когато правеше ревизия на магазините за плод-зеленчук – мен, брат ми и първата ми братовчедка. Продавачките много ни се радваха и редовно ни водеха в склада, където ни даваха банани. Тези, които са от моето поколение, със сигурност знаят, че портокали и банани имаше само по Нова година (още помня песничката на Графа „Мандарини”, където се пееше: „Мандарини, мандарини... светят празнични витрини. Мандарините у нас, идват само с Дядо Мраз!”)
Винаги ще свързвам презрелите банани с вече почернели кори с детските си години.

What does often return you to your childhood years?

My childhood was during the crisis and I will always remember how my grandmother was working as auditor in "Bulgarplod" and led us to it, when revisions to the vegetable stores - me, my brother and my first cousin. Many sellers and we enjoyed our regularly led to the warehouse where they were giving us bananas. Those of my generation, certainly know that oranges and bananas were just for New Year in the stores.
I will always associate with overriped bananas (peels has blackened) with childhood.

Трябва ли да си сръчен, за да се занимаваш с изкуство? 
Не мисля. За да се занимаваш с творчество, е достатъчно да се отдадеш на идеите, които ти хрумват и да ги реализираш смело. Разбира се, сръчността би била предимство за някои изкуства, но мисля, че всеки ако се старае и иска да направи нещо – то ще му се получи.

Should you be skilled to do art?

I don't think so. To do with creativity, it is sufficient to dedicate the ideas that your ideas and realize them boldly. Of course, the skill would be an advantage for some arts, but I think if anyone tries and wants to do something - it will get.

Къде се раждат добрите идеи?
Навсякъде. Важното е да си настроен на творческа вълна и идеите сами ще те потърсят. Поне при мен е така.

Where good ideas are born?

Everywhere. It is important to set a wave of creative ideas and they themselves will look. At least in my case.

Любимите ти цветове? 
Много обичам небесно синьо, но всъщност харесвам всички цветове, стига да са съчетани добре помежду си.
Your favorite colors?
I love light blue, but actually I like all colors, provided they are well matched with each other.

Как започна всичко? Кога откри, че майсторенето ти носи удоволствие? 
Сега като се замисля много отдавна ще да е било. Още преди да започна с правенето на картички се бях пробвала да творя. Първо опитах с рисуване върху стъкло, после минах през декупаж, след това пробвах да рисувам и върху дърво, но нищо от тези занимания не задържа интереса ми както картичките.
Страстта ми по тях започна една Коледа преди три години, когато реших да използвам декупажната техника, за да направя картички за семейството и роднините ми. Същинското осъзнаване, че това е моето хоби-призвание, дойде едва след сватбата ми, когато се заех да направя всички украси, покани и дребни нещица за събитието. Тогава разполагах с много малко познания и материали, но пък заниманието ми хареса и в последствие се запалих още повече да се занимавам с картичкоправене.

How did it all began? When did you discover that creating brings you pleasure?

Thinking now it would have been a long ago. Even before I started with making cards I had tried to create. First I tried painting on glass, then go through decoupage, thenI tried to paint on wood, but none of these activities will not hold my interest as well as cards.
My passion for them started at Christmas three years ago when I decided to use decoupage technique to make cards for my family and relatives. The actual realization that this is my hobby passion came after my wedding, when I got to do all the decorations, invitations and small stuff for the event. Then have very little knowledge and materials, but I liked the occupation and subsequently lit more to do cards.

Какво има по много на бюрото ти?
Честно ли? Обикновено има най-много изрезки. Oсобено ако правя нещо. Много съм разхвърляна и в процес на работа само вадя ли вадя и нищо не прибирам или изхвърлям докато не завърша картичката. 
What's the most on your desk?
Honestly? Usually there're most cuts. Especially if I create something. I'm very messy and in full operation only pull and pull and nothing harvest or eject, until I finish the card.

Моята идея за...
Всеки родител иска детенцето му да отпразнува празника си весело и незабравимо и сега ще ви покажа колко е лесно да допринесете за това, а защо не и да включите малчуганът.
Реших да направя една примерна концепция за лятно плажно парти, която всеки може да осъществи и сам, въоръжен с хартия, ножици и лепило.
My idea for...

Each parent wants his child to celebrate the holiday fun and memorable and I will show you how easy it is to contribute to this, why not turn the kid.
I decided to make a concept for summer beach party, where everyone can make himself, armed with paper, scissors and glue.


Разбира се, за да дойдат гости на партито, първо ще ви трябват покани. А какво по-емблематично за едно плажно парти от кофичка и лопатка? Направих кофичката във вид на джобче, където се пъха лопатката (върху нея ще е написан текстът на поканата). Вие можете да направите кофичката в различна форма. Или пък да измайсторите покана с формата на шарен плажен чадър. 
Of course, guests come to the party, you will first need invitations. What more emblematic of a beach party from pail and shovel? I made a bucket as a pocket where the blade is inserted (it will be on the written text of the invitation). You can make a bucket in a different form. Or to craft an invitation in the form of colorful beach umbrella.


За къде без коктейлни клечки?! Тези, които направих са във формата на плажни топки. Всъщност са просто апликирани кръгчета залепени на клечка за зъби, но пък изглеждат много забавно. Вие можете да изберете да нарисувате плажната топка с флумастри или пък да използвате съвсем друг дизайн – например рибки или пък корабчета. 
What about cocktail sticks? Those I did were in the form of beach balls. In fact, just lined circles glued to a toothpick, but seem very funny. You can choose to draw a beach ball with markers or use a completely different design - such as fish or boat.

Всички деца обичат сламки. А пък ако и те са в тон с темата на партито ще предизвикат още по-голяма еуфория. За по-лесно – взех сламки от магазина, които имаха вече тези разноцветни сферички, и добавих кръглите орнаменти, които направих с помощта на печати и изрязах с вълнообразна ножичка. 
All children love straws. And if they are in tune with the theme of the party they will cause even more euphoria. For easier I bought straws from the store and added round ornaments that I made using stamps and cut with wavy scissors.

Напоследък все повече навлиза традицията децата да отнесат за спомен някакво малко подаръче или лакомство от празника. Затова и направих тази кутийка, в която може да мушнете нещо дребно за гостенчетата. 
Тя е с формата на кибрит, само че с доста по-големи размери. Издърпва се по абсолютно същия начин. Ако нямате време да правите кутийки, винаги можете да намерите готови такива или пък да използвате опаковки, които сте запазили и само да ги декорирате.
Recently, more parents are going to bring the tradition children to bring some little presents or a treat of the holiday. That's why I made this box for something to retail the children.
It is in the form of matches, but in much larger size. Pulled exactly the same way. If you don’t have time to do the boxes, you can always find such ready to use, or packages that you saved and just decorate them.


 Надявам се да сте се забавлявали и поне мъничко да съм ви вдъхновила, защото за мен винаги е интересно да надничам за нови идеи тук.
Hope you had fun and I’ve inspired you a little bit, because for me it is always interesting to peek for new ideas in here. 

Благодаря на Гери за отделеното време и споделените фантастични идеи! Надявам се, че гостуването ви е било приятно, също както на нас двамата :)

Thank you, Gеry for your time and shared fantastic ideas! I hope that all of you enjoyed the visit as much as both of us.

Коментари

KalySto каза…
Колко се радвам,че бях на гости! А това "много съм разхвърляна и в процес на работа само вадя ли вадя и нищо не прибирам ..." ,къде ли съм го виждала... Ааа,сетих се-преди 20 минути на моята маса.
Браво и на Green-eyed Girl за това, че те посети и за другите прекрасни. идеи.
Valchen каза…
Винаги ми е било много приятно да ходя 'на гости' в блога на Гери, където да си плакна очите с нейните красиви нещица! Сега ми беше много интересно да 'надникна' и в кухнята на нейните творения;))
Le каза…
Много интересна статия и среща, и като, че ли наиситина бях на гости на Гери, която винаги омайва със своите радостност и ведрост!
bejko каза…
Благодаря ви ,че отворихте врати за нас и бяхте толкова гостоприемни.Беше ми много приятно и интересно да гостувам на "Усмивка"Гери!
Маги каза…
Беше много приятно гостуване. :)Като видиш Гери няма как да не се усмихнеш, нейната усмивка е толкова заразителна. :)
Addii каза…
Чудесен гост,беше ми много приятно и интересно!
kenli каза…
Усмивка, ведрост, добро настроение и красиви творения - това е запазена марка само на Гери! Благодаря и на Вени, че ме направи съпричастна на това гостуване!
Наистина - ето това е Гери!!!
Имам удоволствието да я познавам лично и смея да твърдя че един от най-слънчевите и позитивни хора, които познавам! Радвам се, че Вели я покани за гост в любимото ми блогче - "Двама с мама" - което естествено също е страхотно!
Поздравления, Вели - и за блога, и за чудните нещица в него, и за инициативата ти за гостенката!
Гери със сигурност има какво да каже и покаже и занапред, удоволствие е да си около нея и нейните творения!
Гуш и целувки и за двете!
nani_nan каза…
Много интересно и приятно да научиш нещо по- вече за Гери на чиито творби се възхищавам отдавна .Всичко което правиш е пипнато и сътворено с много любов и много слънчево настроение. Браво ,много усмивки!
Donika каза…
:-) Супер сте всички.Браво не Вели за гостоприемството, на Гери за отзивчивостта и прекрасната идея за парти!Много ме кефи този блог и го следя с огормен интерес.Тук винаги е много свежо и по детски симпатично и мило. Благодаря ви на всички за прекрасните емоции!
Miss Emerald каза…
Толкова приятно, усмихнато, весело и креативно гостуване, което ми достави огромно удоволствие! Благодаря и на двете ви, момичета за това изживяване!
~Gery~ каза…
Много мерси, сладуранки! Мерси и на Вели и Наско, че така радушно ме посрещнаха в тяхното уютно местенце! :)
Беше ми много, много приятно!

По едно гуш за всички!:)

Популярни публикации