Внимание! Бебета акули! * Attention! Baby sharks!Всяка година 15 милиона бебета се раждат преждевременно по света. Повече от един милион от тях умират, а много други са изправени пред сериозни здравословни предизвикателства през целия си живот. Преждевременното раждане е проблем, който може да се случи на всеки от нас, независимо от страната, в която живеем, от културата или социално-икономическия ни статус.
Повишаването на осведомеността за преждевременното раждане е първата стъпка към неговото поражение: ранната раждаемост може да бъде значително намалена чрез цялостна информация и по-добро лечение и грижи.
17-ти ноември е Световен ден  на преждевременно родените, световно отбелязан ден за повишаване на осведомеността за преждевременните раждания, както и за смъртта и уврежданията, както и на простите и доказани мерки, които биха могли да ги предотвратят.
Тази година персоналът на неонатологичното отделение на Southern Health and Social Care показа подкрепата си към малките големи герои и техните семейства с „акулска“ песен и танц. Чувствайте се свободни да се присъедините към тях!Every year 15 million babies are born premature worldwide. More than one million of these babies die, and many more face serious, lifelong health challenges. Preterm birth is truly a problem that can happen to every one of us, irrespective of the country we live in, our culture or socioeconomic status.

Raising awareness of preterm birth is the first step to defeating it: Preterm birth rates could be significantly reduced and lowered through overall information and improved treatment and care.

November 17 is World Prematurity Day, a globally celebrated awareness day to increase awareness of preterm births as well as the deaths and disabilities due to prematurity and the simple, proven, cost-effective measures that could prevent them.
This year the neonatal staff of Southern Health and Social Care showed their support for the little big heroes and their families with a cute shark song and dance. Feel free to join them!Коментари

Популярни публикации