вторник, 1 август 2017 г.

Детска градина в… самолет! * Kindergarten in... plane!„Самолет с номер 5, давай газ за… детската градина!“ Вероятно това подвикват всяка сутрин малчуганите, които посещават тази необикновена детска градина в Грузия. Звучи невероятно, но вижте сами каква необикновена градина са направили в грузинския град Рустави – в бивш пътнически самолет Як-40.
"Plane number 5, fly faster  to... the kindergarten!" Maybe that’s what the  kids who visit this unusual kindergarten in Georgia shout every morning. It sounds unbelievable, but see what an extraordinary kindergarden is done in the Georgian town Rustavi in a former Yak-40 passenger jet.


Идеята принадлежи на Гари Чапидзе, който искал децата му да се развиват в необикновена среда. А детската градина- самолет е оборудвана с около 1500 бутона и ръчки за натискане и дърпане и в нея има предостатъчно какво да се види. Убедена съм, че няма дете, което да ходи с нежелание в  тази детска градина и със сигурност не остава време за скучаене или тъгуване за мама и тате  (вероятно и обядът с лекота полита към устата).
The idea belongs to Gary Chapidze, who wanted his children to develop in an unusual environment. And the kindergarten-airplane is equipped with about 1500 buttons to push and pull levers and there is plenty to see. I am convinced that there is no child walking unwillingly in this kindergarten, and certainly there is no time for boredom or sadness (perhaps lunch also lightly flies to the mouth).


Ако на вашето дете не са му достигнали точки за прием в кварталната детска градина, може би сега е идеалният момент да започнете преговори с „Bulgaria Air“ ;)
If your child has not reached reception points in the neighborhood kindergarten, perhaps now is the perfect time to start negotiations with „Bulgaria Air“ ;)
Снимки: Internet

Няма коментари: