От местопрестъплението: Килера * CSI: The Closet

Всичко започна с шепа трохи, открити рано преди закуска върху кухненския плот. Кутиите с домашни сладки бяха позорно изпразнени, а от шоколадът с лешници бяха останали само какаови дири върху паркета... По всичко личеше, че извършителят на престъплението не си беше дал грижа да заличи уликите. Странно... Историята се повтаряше за трети път тази седмица. Детективският нюх на Наско му подсказваше едно: трябва незабавно да разкрие престъпника с цената на всичко сладко, останало в килера (а то, хм, не беше много). Самоотвержено се почерпи с половината от наличните запаси, а останалите стратегически разположи на ключови места из кухнята. Не след дълго се чу драскане, хрупане и мляскане. Наско събра всичката си смелост и отвори внимателно едното око. А после и другото... Стоеше лице в лице с виновника за липсващите лакомства у дома!.. Протегна ръка и...
It all started with a handful of crumbs found early before breakfast on the kitchen counter. Boxes of homemade cookies were disgraceful emptied, and the hazelnut chocolate remained only cocoa traces on floor... It was obvious that the offender was not given care to erase the evidence. Strange... The story repeated for the third time this week. Detective Nasko’s instincts told him of one thing: you must immediately disclose the criminal at all costs jam left in the closet (but then, hm, was not much). Selflessly he draw half the stocks, and other strategically located in key places around the kitchen. Not long after he heard scratching, crocquaient and smack. Nasko gathered all his courage and carefully opened one eye. And then the other... He stood face to face with the culprit for the missing goodies home! .. Stretching out his hand in...
Оставяме на вас да довършите историята по- нататък. Ние междувременно ще се почерпим с мляко с бисквити :)) 
За по- голяма автентичност на разказаното, ви предлагаме да си направите едно бисквитено чудовище в домашна обстановка. И да сме наясно: двамата с Наско не поемаме отговорност за изчезналите лакомства у вас :))
We leave you to finish the story later. Meanwhile we will draw milk with biscuits:))

For greater authenticity to the narrative, we suggest you make a cookie monster at home. And we know: Nasko and me assume no responsibility for the missing goodies with you :))


самотно чорапче
топче за тенис на маса
ножица
пластмасови очички
лепило за текстил или пистолет с топъл силикон
парче фоам (гумена хартия) или изкуствена кожа

lonely stocking
tennis ball
scissors
plastic eyes
glue or gun with heatshrink
piece of foam (rubber paper) or synthetic leather

Най- напред изрежете кръг от фоам или кожа. Прегънете го на две и го мушнете в горния край на чорапчето (откъм пръстите). Залепете с лепило\ топъл силикон.
First crop circle of foam or leather. Fold it in two and put it on the top of the sock (fingers side). Glue with glue\ heatshrink.

Внимателно срежете топчето на две половини. Върху всяка залепете по едно пластмасово оченце.
Carefully cut the ball into two halves. On each stick one eye plastic.

Охоооо... бисквитеното чудовище почти е готово да се огледа за нещо хрупкаво :)) Залепете готовите очи върху горната част на главата и изчакайте да стегнат добре.
Ohoooo ... The cookie monster is almost ready to look for something crunchy:)) At last glue eyes on top of the head tight and wait for better.

Май е време да потърсите нещо за хапване?
Looks like it is time to look for something to eat?
 Надяваме се, че идеята ни за един по- различен домашен любимец ви е допаднала :) Не пропускайте да споделите в анкетата ни (в горния десен ъгъл) какво е за вас любовта. 
Сладка седмица от нас и до хрускане!
We hope that our idea for a different pet you appealed :) Sweet and crunchy week from us!

Коментари

Donika каза…
Отново велика идея! Много сте забавни и креативни вие двамата с мама :-)
Поздрави...
Анонимен каза…
Скоро ви намерих и вече съм влюбена в начина по който пишете.Желая късмет и много нови идеи.
Green-Eyed Girl каза…
Благодарим за топлите отзиви!
*щурчо* каза…
Страхотна идея сте показали. И ние с Александър днес сме на сладка вълна, но..вие си имате и "инструмент". Поздрави от нас. (записваме се да ви следим)
liva каза…
Страхотни сте - и двамата:)Поздрави!
А пък ние с Ани изрязваме елементи:)
Green-Eyed Girl каза…
Краси, приятно бисквитене, бонбонене и щоколадене от нас!
Лидия, специални поздрави на чаровната Ана- Мария :) Скоро не си показвала нейни творби...
ivalex каза…
Супер е... рошавия пакостник от килера.Хахаа... прилича ми на едно мъниче. Много добра идея, много... Приятно хрускане, :) Наско и Вели.

Популярни публикации